Obchodné podmienky

Úvod

Obchodné podmienky stránky Úspešné Erotické Masáže (ďalej len 'podmienky') stanovujú práva a povinnosti návštevníkov webu a správcu webu, ako aj ochranu osobných údajov a pravidlá používania obsahu. Pred použitím stránky je nutné, aby každý návštevník prečítal a porozumel týmto podmienkam. Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa prosím obráťte na správcu webu Adiana Pánika na emailovú adresu [email protected] alebo na adresu Masarykova 2, 040 01 Košice, Slovensko.

Poskytovanie služieb

Web Úspešné Erotické Masáže poskytuje informácie o erotických masážach a masážnych salónoch. Účelom webu je vzdelávanie a poskytovanie informácií o technikách a možnostiach, ktoré erotické masáže ponúkajú. Pre návštevníkov webu sú informácie dostupné bezplatne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie obsahu webu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obsahy webu sú chránené autorským právom.

Používanie obsahu

Obsah na webstránke Úspešné Erotické Masáže je chránený autorským právom a je určený výlučne na osobnú potrebu návštevníkov. Akékoľvek kopírovanie, rozširovanie alebo iné neoprávnené použitie obsahu bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka je prísne zakázané. Návštevníci sú povinní zachádzať s obsahom webu zodpovedne a v súlade s príslušnou legislatívou. V prípade porušenia uvedených podmienok správca webu si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky na ochranu svojich práv.

Osobné údaje a ich ochrana

Správca webu Úspešné Erotické Masáže zaväzuje ochraňovať osobné údaje návštevníkov v súlade s platnými zákonmi. Na stránke sa môžu zbierať osobné údaje ako sú emailové adresy, mená, alebo telefónne čísla, iba za účelom zlepšenia poskytovaných služieb alebo komunikácie. Všetky získané údaje sú spracovávané dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám bez súhlasu dotknutých.

Záverečné ustanovenia

Podmienky používania webu Úspešné Erotické Masáže môžu byť aktualizované alebo zmenené kedykoľvek bez upozornenia. Je povinnosťou návštevníka webu pravidelne kontrolujú podmienky a riadiť sa aktuálnou verziou. Pre akékoľvek spory vyplývajúce z týchto podmienok je príslušný mestský súd v Košiciach.

Napísať komentár