Ako tantrická masáž môže pomôcť s liečením sexuálnych traumát

Ako tantrická masáž môže pomôcť s liečením sexuálnych traumát

Úvod do sveta tantrickej masáže

Málokto by povedal, že sa stretávame s témou tantrické masáže v našom bežnom živote. Nie je to totiž niečo, o čom by sme si rozprávali pri káve s priateľmi. No myslím si, že je čas toto tabu prelomiť. Tantra - tá vzdialená, zmätky plná, balansujúca na hrane medzi duchovným a telesným svetom. Ale čo ak by som vám povedala, že by vás mohla skutočne uzdraviť? Otázku, ktorú kladie táto práca, je: "Môže tantrická masáž pomôcť s liečením sexuálnych traumát?" Ako to tak býva v živote, jednoduchú odpoveď na túto otázku nedostaneme. Dokážem však povedať, že som presvedčená, že odpoveď je áno. Niet pochýb, že to je komplikovaný a citlivý proces. Ale taktiež môže byť neobyčajne účinný. Zanedbávame telesné a sexuálne trauma. Sme si neochotní priznať, že sme boli zranení. A ešte menej sme si ochotní priznať, že potrebujeme pomôcť. Ale som tu, aby som vám povedala, že tá pomoc existuje. A že môže byť užitočná. A že si zaslúžite byť uzdravení.

Čo je tantrická masáž?

Je pravdepodobné, že pokial ste sa nenachádzali v skutočne odborných kruhoch, možno ste o tantrickej masáži počuli len povrchné informácie. Mnohí si myslia, že je to len o sexu. Iní si myslia, že je to len o meditácii. Pravda je niekde uprostred a má oveľa viac vrstiev, než by sa mohlo zdať. Tantrická masáž je stará technika, ktorej korene siahajú až do starovekého Tibetu a Indie. Je to prax, ktorá sa zaoberá prepojením tela a ducha cez fyzický dotyk a duchovnú techniku. Nie je to len o sexuálnom vzrušení – hoci je to súčasťou – ale je to skôr o prepojení, liečení a oslobodení. Tantrická masáž môže byť nástrojom, pomocou ktorého si môžeme prepracovať naše vnútorne zranenia a traumá. Je to prístup, ktorý vás vyzýva, aby ste sa zastavili, dýchali a pustili to, čo vás drží späť.

Ako tantrická masáž pomáha pri sexuálnom traume?

Ako môže niečo, čo je tak úzko spojené so sexualitou, pomôcť pri liečení sexuálnych traumát? Na prvý pohľad sa to môže zdať paradoxné, ale pri podrobnejšom pohľade je to naozaj zmysluplné. Sexuálne traumá v našej kultúre, a nielen v tej našej, sú často tabuizované. Sme naučení, že nemáme o nich hovoriť, že si ich máme nechať pre seba. A to môže spôsobiť, že sa cítime izolovaní, stratení a zranení. Tantrická masáž je o oslobodení. Je to o prepojení sa so svojím telom a svou sexualitou na zdravý, pozitívny spôsob. Je to o tom, aby sme vzali kontrolo do našich rúk. Je to o tom, aby sme sa pripojili k našej sile a našej schopnosti liečiť sa. A preto verím, že tantrická masáž môže byť užitočná pri liečení sexuálnych traumát.

Prvý krok k liečeniu: Komunikácia

Jedným z najdôležitejších prvkov tantrickej masáže je komunikácia. A áno, myslím skutočnú, úprimnú, srdečnú komunikáciu. Je to dôležité. Je to neoceniteľné. Tento druh otvorenej a upriamené komunikácie je niečo, čo môže byť obzvlášť ťažké pre ľudí, ktorí prežili sexuálne traumá. Je to odbúravanie múrov. Je to napojenie sa na vlastnú pravdu. Je to hovoriť nahlas to, čo sme tak dlho držali ticho. A je to ťažké. Ale je to také dôležité. Je to kľúčový prvok liečby traumát.

Príprava na tantrickú masáž: Miesta a rituály

Budete sa asi čudovať, ale miesto a rituál patria medzi kľúčové prvky tantrickej masáže. Nie je to len o samotnej technike masáže, je to tiež o tom, ako sa k nej pristupuje. Môže to znamenať vytváranie svätej, bezpečnej zóny, kde sa môžete cítiť voľne a bez obáv. Môže to znamenať zapálenie sviečok, použitie vonných olejov, alebo akýchkoľvek iných prvkov, ktoré vám pomôžu napojiť sa na svoju energiu a sexualitu. Ak mám byť úprimná, v jednu chvíľu som si to všetko myslela, že je to len hra a maľovanie na stenu. Ale rýchlo som zistila, že v tom sa skrýva veľká sila. Otázka je, ako tú silu uvoľniť a použiť k uzdraveniu.

Výhody tantrickej masáže pri liečení sexuálnych traumát

Už dlhšie som uvádzala, že tantrická masáž môže byť užitočná pri liečení sexuálnych traumát. Ale to je len polovica príbehu. Je tu toľko ďalších výhod a benefitov, ktoré ponúka. Niektoré z nich sú priamo spojené s liečením traumát, iné sú skôr bonusy. V prvom rade je to sebazmyselnosť. Tantrická masáž vás núti, aby ste sa viac plne pripojili k svojmu telu. Vás núti, aby ste ho skutočne cítili. To môže byť zásadný prvok liečby traumát, pretože nás učí, ako sa napojiť na našu vlastnú energiu a silu. Po druhé, tantrická masáž poskytuje fórum pre otvorenú a úprimnú komunikáciu o sexualite. A tá je nevyhnutnou súčasťou procesu uzdravenia. Ale tantrická masáž nám ponúka aj čas pre seba. Čas, kedy môžeme byť sústredení len na seba samých. Kedy môžeme ponechať svet za dverami a venovať sa len svojmu telu a svojmu duchu. To je niečo, čo si mnohí z nás nedoprajú. Ale je to niečo, čo je neoceniteľné, kedy hovoríme o liečeniu traumát.

Napísať komentár